PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. ZMIANA ICH CELU

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

PODSTAWY

20 marca 2016

0

1079

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych. Czy Administrator Danych powinien zgłosić  Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych ów informacje?

Tak, gdyż taki obowiązek nakłada na niego ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

     Administrator danych jest zobowiązany zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych każdą zmianę informacji zawartych w zgłoszeniu w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany w zbiorze (stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych). Zakres informacji, które powinno zawierać zgłoszenie określony został w art. 41 ust. 1 ww. ustawy. Wśród nich jest wskazanie celu przetwarzania danych (pkt 3). A zatem zgłaszając zbiór do rejestracji administrator danych ma obowiązek podać w zgłoszeniu cel przetwarzania danych w zbiorze. Natomiast, jeśli po zarejestrowaniu zbioru, w trakcie działalności administratora, nastąpiła zmiana celu przetwarzania danych, należy o tym poinformować Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jako przykład można podać sytuację, w której w wyniku zmiany przepisów prawa, stanowiących podstawę przetwarzania danych w zbiorze przestają one być przetwarzane we wszystkich dotychczasowych celach, a są jedynie gromadzone w archiwach, czyli przetwarzane tylko w celach archiwalnych.Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o rejestracji zbiorów danych. Dla administratora zbioru oznacza to w szczególności, iż zgłoszenia zmian w zbiorze dokonuje się na tym samym formularzu, który służy do zgłoszenia zbioru do rejestracji. Formularz ten stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.Wobec powyższego administrator danych powinien dokonać oceny, czy w wyniku zmiany przepisów prawa zmianie nie uległy też informacje zawarte w zgłoszeniu zbioru danych do rejestracji, z czym z kolei wiąże się opisany powyżej obowiązek zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych tych zmian.

Tak, gdyż taki obowiązek nakłada na niego ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

     Administrator danych jest zobowiązany zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych każdą zmianę informacji zawartych w zgłoszeniu w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany w zbiorze (stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych). Zakres informacji, które powinno zawierać zgłoszenie określony został w art. 41 ust. 1 ww. ustawy. Wśród nich jest wskazanie celu przetwarzania danych (pkt 3). A zatem zgłaszając zbiór do rejestracji administrator danych ma obowiązek podać w zgłoszeniu cel przetwarzania danych w zbiorze. Natomiast, jeśli po zarejestrowaniu zbioru, w trakcie działalności administratora, nastąpiła zmiana celu przetwarzania danych, należy o tym poinformować Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jako przykład można podać sytuację, w której w wyniku zmiany przepisów prawa, stanowiących podstawę przetwarzania danych w zbiorze przestają one być przetwarzane we wszystkich dotychczasowych celach, a są jedynie gromadzone w archiwach, czyli przetwarzane tylko w celach archiwalnych.

     Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o rejestracji zbiorów danych. Dla administratora zbioru oznacza to w szczególności, iż zgłoszenia zmian w zbiorze dokonuje się na tym samym formularzu, który służy do zgłoszenia zbioru do rejestracji. Formularz stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

         Wobec powyższego administrator danych powinien dokonać oceny, czy w wyniku zmiany przepisów prawa zmianie nie uległy też informacje zawarte w zgłoszeniu zbioru danych do rejestracji, z czym z kolei wiąże się opisany powyżej obowiązek zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych tych zmian.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved