ZGŁOSZENIE ABI A ZGŁASZANIE ZBIORÓW

DECYZJE GIODO

GIODO-HOME

WYMAGANA DOKUMENTACJA

20 marca 2016

1

2399

ABI

Czy zgłoszenie ABI w GIODO zwalnia od zgłaszania zbiorów danych do GIODO?

      W przypadku zbiorów zawierające tzw. dane wrażliwe , tj. danych należących do kategorii danych wskazanych w art. 27 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych(zwanej dalej ustawą), takich jak:

-pochodzenia rasowego lub etnicznego,
-poglądów politycznych,
-przekonań religijnych lub filozoficznych,
-przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej,
-stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego,
-skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

      Nadal istnieje formalny obowiązek zgłoszenia takich zbiorów danych do rejestracji GIODO przed rozpoczęciem procedury przetwarzania danych (art. 40 ustawy).ABI

      Jeśli chodzi o zbiory danych osobowych nie zawierające danych wskazanych w art. 27 ust. 1 ustawy nie istnieje obowiązek ich zgłaszania do GIODO, jeśli administrator danych powołał ABI i zgłosił go do GIODO. Obowiązek prowadzenia jawnego rejestru zbiorów danych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy) przechodzi wówczas na Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

       Rejestr ma być prowadzony przez ABI u administratora danych i obejmować wszystkie zbiory danych prowadzone przez Administratora Danych Osobowych (ADO) (z wyjątkiem zbiorów danych wyłączonych dotychczas z obowiązku zgłoszenia do rejestracji GIODO i ujętych w art. 43 ust. 1 ustawy). Administrator Bezpieczeństwa Informacji powinien zatem ująć w swoim rejestrze również zbiory uprzednio (przed 1 stycznia 2015 r.) zgłoszone do GIODO  (również zbiory zawierające dane wrażliwe).

Aplikacja dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Jedno przemyślenie nt. „ZGŁOSZENIE ABI A ZGŁASZANIE ZBIORÓW”

  1. OchronaDanych napisał(a):

    Trochę to wszystko poplątane. Jedno należy zgłosić, drugie zaś nie. Szukam wiadomości na temat ochrony danych osobowych, a więc dziękuje Kryptos – Program ABI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved