ZADANIA ABI

ABI INFORMATOR

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

27 lutego 2016

0

1681

zadania ABI

Przetwarzanie i ochrona danych – wszystko to zapewni Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Taka informacja pojawiła się na początku 2015 roku. Jakie czyhają obowiązki i zadania ABI?

     Podmioty, spółki, a także firmy przetwarzające dane osobowe, są zmuszeni do zarejestrowania w GIODO. Zadania ABI mają zagwarantować bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. Pesel, adres e-mail, numer telefonu, spis osób w rodzinie, a nawet zarobki wszystkie wymienione wyżej informacje podlegają przetwarzaniu. Powołując administratora danych osobowych zapewniamy, iż podstawową zaletą będzie prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzających u danego podmiotu, a także nie trzeba rejestrować w GIODO. Warunkiem jest, iż zbiór nie zawiera tzw, danych wrażliwych.

ABI zapewnia ochronę danych osobowych w firmie

     Administrator Bezpieczeństwa Informacji odpowiada za całokształt przetwarzania danych już ponad 15 lat. Ochrony, szkolenia oraz doradzanie pracownikom należą do szczególnie odpowiedzialnych obowiązków. Krótko mówiąc ABI,to taki administrator ochrony, prywatności danych w przedsiębiorstwie, które ma do czynienia z danymi osobowymi.

Jakie są zadania ABI?

     Podstawowym zadaniem ABI jest zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Co tak na prawdę kryje się tajemniczego w zdaniu? Obowiązki i zadania kryjące się pod jakże ważnym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji:

  1. Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z ogólnymi panującymi przepisami, a także realizowanie sprawozdania dla administratora danych.
  2. Aktualizowanie, nadzorowanie i opracowanie dokumentacji uwzględniającej sposób i metody przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne, zapewniające ochronę przemieszczania i przetwarzania danych, a zarazem przestrzeganie zasad w niej określonych.
  3. Gwarantowanie, zapoznanie i przedstawienie osób upoważnionych do sfery przetwarzania danych osobowych, wraz z przepisami o ochronie danych osobowych.
  4. Prowadzenie rejestru danych.

Dzięki spełnieniu następujących wymagań można powierzyć osobie funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

  • Pełna zdolność do czynności prawnej oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • Posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie danych osobowych,
  • Osoba nie karana za umyślne zabójstwo.

Rejestr danych osobowych?

     Rejestr zbiorów danych składa się szeregu informacji zamieszczonych w danym zbiorze. Dane osobowe tworzące poszczególne zbiory nie są zamieszczane. Zamieszczane informacje są o tym, jakie zbiory danych posiada administrator danych osobowych np: zbiór danych klientów i kontrahentów. Uwzględniając wyżej wymienione zadania ABI, a także dodatkowo: aktualizacje informacji danych w przypadku zmiany informacji objętych wpisem, udostępnienia rejestru do przeglądania, wpisanie zbioru danych do rejestru ABI są niezwykle ważne.
Zmiany i wykreślenia ma aktualizować Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Każda zmiana podlega odnotowaniu w nim historii zmian. Data dokonania zmiany, informacja o zakresie zmiany, a także informacja o rodzaju zmiany (wpis, wykreślenie) musi zostać odpowiednio odnotowana i dokumentowana w historii zmian.

Bezpieczeństwo i troska o danych osobowych – najważniejsze

     Dane służące do przetwarzania tożsamości podlegają szczególnej ochronie prawnej. Należy pamiętać, że ustawowa definicja danych osobowych nie jest katalogiem informacji. Należy zadbać o każdy detal, a także każdorazowo zwracać uwagę, czy dane informacje są już danymi osobowymi czy też nie.

     Tematyka i zadania ABI wydają się „bełkotem prawnym” o danych osobowych doprowadzają do bólu głowy? Skomplikowana i zawiła treść jest zbyt trudna do zrozumienia? Jeśli poszukujesz odpowiednich informacji na powyższe pytania skontaktuj się – Agencja Bezpieczeństwa Danych Osobowych KRYPTOS24.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved