WŁAŚCICIEL ZAKŁADU NAPRAWY SPRZĘTU, A DANE OSOBOWE

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

18 sierpnia 2016

0

1416

właściciel zakładu naprawy

Czy właściciel zakładu naprawy sprzętu RTV i AGD, wykonujący naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu może przekazywać dane osobowe klientów innym wspierającym serwisom gwarancyjnym?

Tak, gdyż jest to konieczne dla realizacji umowy o udzielenie gwarancji jakości.

Uzasadnienie:

     W przedstawionej w pytaniu sytuacji mamy do czynienia z umowami o udzielenie gwarancji jakości. Do zawarcia umowy gwarancji jakości dochodzi poprzez przyjęcie przez kupującego dokumentu gwarancyjnego. Administratorem danych osobowych osoby uprawnionej z tytułu gwarancji jest gwarant, a więc ten podmiot, z którym zawarta została umowa gwarancji.

    Zakład naprawy sprzętu RTV i AGD może być jedynie podmiotem, któremu gwarant powierza przetwarzanie danych osobowych klientów, w swoim imieniu. Z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych może być to podmiot działający na podstawie art. 31 tej ustawy.

     Pytanie zatem należałoby sformułować nieco inaczej. Czy znajduje uzasadnienie w przepisach o ochronie danych osobowych, gromadzenie danych klientów przez gwaranta?

     Wykorzystywanie „zwykłych” danych osobowych (takich jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) jest możliwe po spełnieniu jednego z warunków wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dopuszcza on wykorzystywanie danych osobowych, m.in.,gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną (pkt 3).

  Jeżeli zatem w celu realizacji zobowiązań spoczywających na gwarancie (administratorze danych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych) wynikających z treści zawartej miedzy nim, a kupującym umowy konieczne jest, aby przetwarzał on dane osobowe kupującego, podstawę takiego działania stanowił będzie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

   Oznacza to, iż przekazanie podmiotowi zobowiązanemu z tytułu gwarancji danych osobowych osoby uprawnionej z tego tytułu będzie zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Nie ma też przeszkód, aby pozyskiwanie tych danych odbywało się za pośrednictwem zakładu naprawy sprzętu RTV i AGD wykonującego usługę w ramach umowy gwarancji.

Program dla ABI

Tagi:

Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved