WERYFIKOWANIE KREDYTOBIORCÓW , A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

20 lipca 2016

0

1781

weryfikowanie kredytobiorców

Czy weryfikowanie kredytobiorców poprzez m.in. telefoniczne potwierdzenie ich zatrudnienia i zarobków u pracodawców jest dopuszczalne?

Tak, ale tylko wówczas, gdy pracodawca ma całkowitą pewność, że odbiorca jest tą osobą, za którą się podaje.

       Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. art.36 ust 1 jednym z podstawowych obowiązków administratora danych osobowych, jakim jest obowiązek zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. W przypadku telefonicznej weryfikacji danych osobowych. W przypadku telefonicznej weryfikacji danych osoby wnioskującej od udzielenie kredytu np. w zakresie dotyczącym wysokości jej wynagrodzenia u pracodawcy tej osoby, może dojść do udostępnienia przez pracodawcę danych pracownika osobie nieupoważnionej. Wynika to z tego, że pracodawca potencjalnego kredytobiorcy nie może w z całą pewnością stwierdzić, iż osoba telefonująca do niego w celu weryfikacji danych jest rzeczywiście przedstawicielem bankowym upoważnionym do pozyskania informacji nt. pracownika.

      Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku określonym w  art. 36 ust. 1 może prowadzić to do powstania odpowiedzialności karnej na podstawie art. 51 ustawy. Jest na nią narażony nie tylko ten, kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je osobom nieupoważnionym, ale również ten, kto choćby dostęp osobom nieupoważnionym do tych danych umożliwia. Sankcją za powyższe przekroczenie prawa może być nawet kara pozbawienia wolności do lat 2.

      W przypadku telefonicznej weryfikacji danych osoby występującej z wnioskiem o przyznanie kredytu, np. w zakresie dotyczącym wysokości zarobków, może dojść do udostępnienia przez pracodawcę danych osobowych pracownika osobie nieupoważnionej.

   Należy pamiętać również, że odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w sytuacji potwierdzania danych osobowych przez banki u pracodawców ich kredytobiorców spoczywa na pracodawcach jako administratorach danych osobowych.

     Zgodne w tej kwestii przepisy ustawy Prawo Bankowe oraz Ustawa o Ochronie Danych Osobowych nie przewidują telefonicznej formy pozyskiwania żądanych informacji, w związku z czym banki nie mogą uzależniać przyznania kredytu od udzielenia informacji w tej formie.

    W ocenie GIODO niezbędne jest przyjęcie takiego rozwiązania, które uniemożliwi udostępnienie tych danych osobie innej niż upoważniona. Zatem;  osoba udzielająca informacji w zakresie danych osobowych musi z całą pewnością stwierdzić, że osoba telefonująca do niej w celu zweryfikowania danych jest rzeczywistym przedstawicielem instytucji upoważnionych do uzyskania podanych informacji.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved