UPUBLICZNIANIE DANYCH W SZKOLE

GIODO-HOME

KONTROLA GIODO

SZKOŁY

23 kwietnia 2016

0

3360

Upublicznianie danych

Upublicznianie danych – jak to bywa z ochroną danych osobowych w szkole?

Upublicznianie danych        W szkołach, tak jak w innych podmiotach, gromadzone i przechowywane są dane osobowe. Jednak edukacja dzieci stwarza sytuacje, w których dyrektorzy muszą podejmować decyzje, o których wprost nie mówi Ustawa o ochronie danych osobowych. Chociażby – rekrutacja. Upublicznianie danych. Jak to bywa z ochroną danych osobowych w szkole? Czy dyrektorowi szkoły wolno wywiesić na tablicy imienne listy dzieci przyjętych, a jeśli tak, to jakie dane powinny się na nich znaleźć?

     Zawsze wskazane jest kierowanie się zdrowym rozsądkiem, przepisami prawa i wcześniejszymi uzgodnieniami z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w zakresie postępowania w konkretnych sytuacjach. Żaden z przepisów nie zezwala bowiem na upublicznienie na drzwiach wejściowych do szkoły listy zawierającej dane osobowe dzieci oraz ich rodziców, a tak czasami postępują dyrektorzy. Tymczasem nie ma podstaw, by z danymi zapoznawały się osoby niepowołane, a umieszczenie listy na drzwiach wejściowych do szkoły mogłoby do tego doprowadzić. Jest to bowiem miejsce ogólnie dostępne, przez co istnieje możliwość zapoznania się z treścią wywieszonej informacji przez niepowołaną osobę, która odwiedza szkołę. Niezależnie, czy jest to rodzic lub opiekun prawny. Bezpośrednio zainteresowany sprawą, czy też osoba postronna. A przecież informowanie osób zainteresowanych o przyjęciu ich dzieci do szkoły powinno się odbywać z poszanowaniem wszystkich zasad ochrony danych osobowych osób, których ta informacja dotyczy. 

     Nie ma bowiem przepisów regulujących sprawy, jak np. publiczne odczytywanie informacji o uczniach, podawanie frekwencji lub średniej ocen, czy upublicznianie rankingu uczniów. Dlatego, jeśli z jakichś powodów istnieje konieczność upublicznienia listy dzieci przyjętych do szkoły, to każdy dyrektor powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy i dlaczego lista miałaby zostać wywieszona np. w gablocie wewnątrz budynku. A może wystarczyłaby tylko informacja, że lista jest udostępniana do wglądu np. w sekretariacie? Jeśli zaś chodzi o zakres podawanych danych, to zawsze powinien odpowiadać konkretnym potrzebom, tj. celowi przetwarzania danych osobowych. Nie powinno się żądać, a tym bardziej upubliczniać zbyt szerokiego zakresu danych.

     W szkołach jest zwyczaj wyczytywania nazwisk i informacji o uczniach podczas zebrań rodziców: publicznie podaje się na przykład wyniki frekwencji, oceny, informacje o zachowaniu ucznia. Czy jest to dopuszczalne? Czy rodzice mogą sobie zażyczyć, powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych, aby informacje o dziecku były przekazywane wyłącznie w rozmowie bezpośredniej, a nie na forum grupy? Jak się zabezpieczyć przed możliwymi skargami ze strony rodziców? Upublicznianie danych. Jak to z ochroną danych osobowych w szkole bywa? To jest właśnie przypadek wymagający dokonania uzgodnień między dyrektorem szkoły, nauczycielami, rodzicami czy opiekunami prawnymi dzieci, którzy do momentu osiągnięcia przez dzieci pełnoletności muszą wyrazić zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych.

     Nie ma bowiem przepisów regulujących takie sprawy, jak np. publiczne odczytywanie informacji o uczniach, podawanie frekwencji lub średniej ocen czy upublicznianie rankingu uczniów. To już bardziej kwestia tradycji i woli rodziców, czy opiekunów prawnych oraz zdroworozsądkowego podejścia do sprawy. Zbyt formalistyczne traktowanie zagadnienia nie jest potrzebne. Jak bowiem wówczas przeprowadzać np. konkursy, rozgrywki czy inne formy współzawodnictwa, u podstaw, których leży podawanie wyników, czyli ustalanie kolejności miejsc zajętych przez konkretne osoby?
Niemniej o uzgodnionych i przyjętych w danej szkole, czy placówce procedurach należy poinformować uczniów i rodziców oraz uzyskać zgodę tych ostatnich na formę przetwarzania danych. Choć ustawa nie wymaga zgody pisemnej, to warto o taką poprosić, choćby do celów dowodowych w przypadku np. skargi na nieuprawnione wykorzystywanie danych? Upublicznianie danych. Jak to z ochrona danych osobowych w szkole bywa? Na co dzień zwykle nie zwraca się uwagi na takie sytuacje: podczas szkolnych imprez dzieci bywają fotografowane, rodzice utrwalają obraz kamerami video; następnie zdjęcia są wywieszane w gablotkach,

closing-speechmarks…o uzgodnionych i przyjętych w danej szkole czy placówce procedurach należy poinformować uczniów i rodziców oraz uzyskać zgodę tych ostatnich na taką formę przetwarzania danych. Choć ustawa nie wymaga zgody pisemnej, to warto o taką poprosić, choćby do celów dowodowych w przypadku np. skargi na nieuprawnione wykorzystywanie danych…

     Na tablicach, na stronie www. Czy to jest, czy nie jest naruszenie prywatności? Co można doradzić dyrektorom, aby uniknęli pretensji ze strony rodziców? W zaistniałym przypadku najlepiej byłoby postąpić podobnie – uzgodnić z rodzicami zasady postępowania, m.in. upubliczniania zdjęć jednej osoby. Co do zdjęć grupowych, to nie możemy przecież innym zabronić pokazywania danego zdjęcia, gdyż wszyscy, którzy się na nim znajdują, mają do niego prawo. Zresztą ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, iż zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Zatem blokowanie publikowania danych w formie gazetki ściennej, kroniki itp. byłoby nielogiczne. Niech każdy odpowie sobie na pytanie, czy chciałby, aby przestały istnieć szkolne kroniki upamiętniające najważniejsze wydarzenia z historii danej placówki i życia jej uczniów? Ważne jest, aby dbając o prywatność osób, zachowywać zdrowy rozsądek.

              Na pierwszy rzut oka informacja, że Jaś Kowalski chodzi do klasy 1c, a Ania Nowak do 5a, wydaje się być informacją neutralną. Ale jeśli będzie to osoba, z której nazwiska wynika, że może być córką czy synem np. adwokata, prokuratora, policjanta, może się okazać, że jest to informacja dość istotna dla bezpieczeństwa dziecka. Trzeba rozsądnie podchodzić do listy nazwisk i zastanawiać się, czy nie skrzywdzi się kogoś, ujawniając te dane. Pamiętajmy też, że umieszczenie tego typu informacji w internecie powoduje, że staje się ona bardzo łatwa do wyszukania i zestawienia z innymi danymi.

            Upublicznianie danych osobowych w szkole? Tak, ale z zachowaniem zasad zdrowego rozsądku i przepisów prawa. Ważne są też wcześniejsze ustalenia szkoły z rodzicami. Jak to z ochroną danych osobowych w szkole bywa? Zupełnie dobrze.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved