Najnowsze

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI – WYMAGANIA

Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Ponad połowa Polaków nie wie, jakie są wymagania wobec ów kandydatów. 

     Gwarancja prowadzenia rzetelnej i poprawnej dokumentacji danych osobowych to nie wszystkie zadania ABI. Administrator danych osobowych (osoba/podmiot decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych) jest zobligowany do sporządzania sporej ilości dokumentacji, a także pamiętaniu o obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO. NAPRZECIW wychodzi możliwość wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Wtedy wszystkie ciążące obowiązki na administratorze danych, będą wykonywane bez większego zaangażowania kierownictwa. Czy kiedykolwiek zastanawiało Cię, jakie są wymagania wobec kandydatów na Administratora Bezpieczeństwa Informacji?

Jakie korzyści płyną z skorzystania powołania ABI?

     Okazuje się, iż Administrator Danych Osobowych (ADO) nie ma obowiązku powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Wyznaczenie ABI nie jest obowiązkiem, lecz uprawieniem. Poniżej znajduje się konkretna lista kompetencji, które należą do  ABI:

Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z ogólnymi panującymi przepisami, a także realizowanie sprawozdania dla administratora danych.

  1. Aktualizowanie, nadzorowanie i opracowanie dokumentacji uwzględniającej sposób i metody przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne, zapewniające ochronę przemieszczania i przetwarzania danych, a zarazem przestrzeganie zasad w niej określonych.
  2. Gwarantowanie, zapoznanie i przedstawienie osób upoważnionych do sfery przetwarzania danych osobowych, wraz z przepisami o ochronie danych osobowych.
  3. Prowadzenie rejestru danych.

     Podsumowując, Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełni rolę wewnętrznego eksperta w zakresie ochrony danych osobowych.

Wymagania wobec kandydatów na Administratora Bezpieczeństwa Informacji

     Poza obowiązkowymi wymaganiami kandydat na ABI powinien cechować się: profesjonalizmem, uczciwością, szczerością, a także z takim samym zaangażowaniem powinien podchodzić do każdego oferowanego mu zlecenia.

     Osoba ubiegająca się na kandydata ABI, musi spełniać następujące warunki:

  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  2. Korzystanie z optymalnej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych.
  3. Nie była karana za umyślne przestępstwo.

     Odpowiednia wiedza w zakresie ochrony danych osobowych oceniana jest przez administratora danych. Przepisy nie nakazują posiadania jakichkolwiek uprawnień, certyfikatów lub poświadczeń ukończonych i odbytych szkoleń itp. Działając we własnym zakresie Administrator Danych powinien znaleźć odpowiednią osobę, która ma rzeczywistą wiedzę w zakresie danych osobowych. Poziom wykształcenia i kierunek ABI jest obojętny z punku wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych, jednak to jedna z naszych kluczowych decyzji personalnych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji ma niemalże pełny dostęp do informacji, jakie gromadzi nasza organizacja. Według Kryptos, podstawowym kryterium oprócz wiedzy powinno być zaufanie do ów kandydata.

Zgłaszanie powołania ABI do Generalnego Inspektora Danych Osobowych

     Do 30 dni po powołaniu ABI mamy obowiązek zgłosić fakt do rejestracji GIODO. Znowelizowane przepisy zwiększają uprawnienia rejestracyjne GIODO o rejestr ABI. Generalny Inspektor Danych Osobowych prowadzi rejestr umożliwiający nadzór nad prowadzonymi przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji zbiorami danych, co skutkuje brakiem wymagania ich rejestracji.

Nie jest określone w jaki sposób trzeba powołać ABI.

     Jednostronne oświadczenie woli ADO jest jedną z podstawowych metod. Dzięki podpisaniu umowy pracy czy zlecenia także osiągniemy wymagany cel. Niezbędne jest jednak, aby powołanie było sporządzone w formie pisemnej. Wymagana jest bezpośrednia podległość osobie będącej ABI pod Administratora Danych Osobowych.

ABI – sekretem na bezpieczne przetwarzanie danymi osobowymi

     Znając wymagania wobec kandydatów na Administratora Bezpieczeństwa Informacji wiemy czego oczekiwać. Zadania, które wykonywane będą przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w pełni gwarantują bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. Sporządzana dokumentacja, a także przesyłana odpowiednim instytucjom zapewnia Administratorowi Danych Osobowych (ADO) bezkonfliktowe działania w swojej branży.

     Pragnąc spać spokojnie powierz ochronę danych osobowych ekspertom Kryptos. Agencja Bezpieczeństwa Danych Osobowych Sp. z o.o. posiada w 100% praktyczną wiedzę, którą zdobywa codziennie, realizując audyty w spółdzielniach, szkołach, jednostkach budżetowych oraz firmach. Funkcjonowanie w całej Polsce to kolejny z atutów skorzystania z oferty. Przypominamy, że naszym flagowym produktem jest Kryptos24 – program dla ABI i zarazem idealna aplikacja dla administratorów danych osobowych.

Program dla ABI

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved