TABLICA OGŁOSZEŃ ? NIE !

CIEKAWOSTKI

GIODO-HOME

POD PARAGRAFEM

WYMAGANA DOKUMENTACJA

25 kwietnia 2016

0

2255

Tablica ogłoszeń

NIE dla tablicy ogłoszeń informującej o opłatach

      Spółdzielnie mieszkaniowe borykają się z problemem niesolidnych lokatorów, którzy nie uiszczają opłat w terminie. Jak ich zdyscyplinować? Jak wpłynąć na dłużników, aby nie powodowali strat spółdzielni? Może tablica ogłoszeń byłaby dobrym rozwiązaniem?

Spółdzielnie mieszkaniowe borykają się z problemem niesolidnych lokatorów, którzy nie uiszczają opłat w terminie. Jak ich zdyscyplinować? Jak wpłynąć na dłużników, aby nie powodowali strat spółdzielni? Może tablica ogłoszeń byłaby dobrym rozwiązaniem? Niestety – tablica ogłoszeń to nie miejsce dla informacji o terminowych opłatach. Przepisy prawa nie dopuszczają takiej możliwości egzekwowania należnych środków od użytkowników mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych.

cudzyslowTablica ogłoszeń to nie miejsce dla informacji o terminowych opłatach. Przepisy prawa nie dopuszczają takiej możliwości egzekwowania należnych środków od użytkowników mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych.

      Co gorsze – można się narazić na odpowiedzialność karną za ów praktyki. Powtórzmy – tablica ogłoszeń to nie miejsce dla informacji o terminowych opłatach. Tablica ogłoszeń ? Nie !

        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2014 r., poz. 1882) określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś ich uszczegółowienie znajduje się w innych – branżowych – przepisach prawa. Opisywaną sprawę należy rozpatrywać na podstawie tych przepisów szczególnych. Zasady działania spółdzielni mieszkaniowych określają Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a w zakresie nieuregulowanym w przepisach – ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Jednak żaden z powołanych aktów prawnych nie uprawnia spółdzielni mieszkaniowej do ujawnienia informacji o członkach, którzy terminowo uiszczają należne na jej rzecz opłaty (np. w formie podziękowań) w miejscu, gdzie mogą się z nimi zapoznać osoby postronne (np. na klatkach schodowych). Zamieszczenie rodzaju danych na tablicy ogłoszeń byłoby dopuszczalne tylko wówczas, gdyby osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę. Spełniona byłaby wówczas jedna z przesłanek uprawniająca do przetwarzania, a więc m.in. upubliczniania, danych osobowych, określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych. Brak zgody oznaczałoby naruszenie przepisów ustawy ochronie danych osobowych.

        Żaden z przepisów regulujących działalność spółdzielni mieszkaniowej nie zezwala na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych jej członków. Co istotne, zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do danych osobowych zaliczyć należy już sam numer lokalu w zestawieniu z informacją o zadłużeniu jego właściciela względem spółdzielni.

        Oznacza to, że zabronione jest upublicznianie przez spółdzielnie – głównie przez wywieszanie na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na klatkach schodowych – informacji o zadłużeniach czynszowych ich członków. Dotyczy to sytuacji, gdy z danymi osobowymi tychże osób zapoznać się mogą także osoby inne niż pozostali członkowie spółdzielni, którzy mogą mieść dostęp do tych informacji. Mowa tu np. o najemcach lokali czy gościach. Tablica ogłoszeń to nie miejsce dla informacji o terminowych opłatach w spółdzielniach mieszkaniowych.

Oprogramowanie dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved