SYSTEM INFORMATYCZNY SCHENGEN

NON-PROFIT

25 maja 2016

0

2739

system informatyczny Schengen

Co to jest system informatyczny Schengen (SIS)?

     W dniu 14 czerwca 1985 r. pięć Państw Członkowskich Unii Europejskiej: Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy oraz Francja podpisały umowę o stopniowym znoszeniu kontroli na granicach wewnętrznych znaną jako Układ z Schengen (O.JL.2000.239.13) mający urzeczywistnić zasadę swobodnego przepływu osób. W kolejnych latach do Układu z Schengen przystępowały kolejne Państwa Członkowskie Unii Europejskiej za wyjątkiem Irlandii i Zjednoczonego Królestwa. Do układu przystąpiły również dwa kraje nienależące do Unii Europejskiej: Islandia i Norwegia.

     Dnia 19 czerwca 1990 r. podpisana została Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen, która dając podstawę prawną do stworzenia Systemu Informacyjnego Schengen umożliwiła w praktyce zrealizowanie postulatu swobody przepływu osób tworząc Obszar Schengen. Krąg państw będących stronami Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z biegiem czasu rozszerzał się, aby ostatecznie wszystkie państwa będące stronami Układu z Schengen stały się stronami tej Konwencji.

     System Informacyjny Schengen (zwany również SIS) ustanowiony został jako narzędzie rekompensujące zniesienie kontroli na granicach pomiędzy państwami Obszaru Schengen. Jego istota polega na zapewnieniu, aby każde z państw będących stroną Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen posiadało zawsze identyczny zestaw informacji pozwalający na dostęp, przy pomocy zautomatyzowanych środków wyszukiwania, do wpisów dotyczących osób i przedmiotów w celu kontroli granicznej oraz innych kontroli policyjnych i celnych prowadzonych w ramach danego kraju oraz w celu wydawania wiz, dokumentów pobytowych i wykonywania przepisów prawnych o cudzoziemcach w kontekście stosowania Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen. Powyższy wymóg zapewniony został przez przyjęcie szczególnej struktury systemu polegającej na utworzeniu w Strasburgu jednostki centralnej systemu (C-SIS) oraz modułów krajowych (N-SIS) działających, zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, w każdym państwie będącym stroną Konwencji Wykonawczej.

     Wskazać należy, że zabronione jest przeszukiwanie zbiorów innego państwa będącego stroną Konwencji Wykonawczej. Potrzeba nie istnieje zresztą ze względu wynikający z zapisów Konwencji wymóg zapewnienia, aby merytoryczna treść zbiorów przechowywanych w modułach krajowych systemu była identyczna jak zbiory innych państw-stron Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen. Stan osiągany jest przy pomocy wspomnianej jednostki centralnej. Wprowadzenie nowego wpisu do modułu krajowego, jak również korekta czy usunięcie wpisu już istniejącego, prowadzi do zmiany treści zbioru centralnego (zbioru jednostki centralnej systemu) a w konsekwencji aktualizację zbiorów modułów krajowych pozostałych stron Konwencji.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved