STATUT SPÓŁDZIELNI A DANE DŁUŻNIKA

GIODO-HOME

SPÓŁDZIELNIE

3 czerwca 2016

0

1728

Statut Spółdzielni

Statut spółdzielni, a dane osobowe dłużnika

     Statut Spółdzielni to bardzo ważny dokument, który doskonale uzupełnia Prawo spółdzielcze i Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. To wręcz konstytucja spółdzielni mieszkaniowej, a trafne zapisy w Statucie Spółdzielni rozwiązują szereg problemów i niejasności. Adnotacje w Statucie Spółdzielni o zaległościach w płatnościach i egzekwowaniu długu pozwalają na uwzględnieniu zapisów w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zmian.). 

closing-speechmarksStatut Spółdzielni to konstytucja uzupełniająca przepisy Prawa spółdzielczego i i Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

     W Statucie Spółdzielni można wskazać, że w rejestrze członków będą odnotowywane informacje o zaległościach z tytułu wydatków związanych z członkostwem wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem zamieszkania zadłużonego członka. Rozwiązanie jest zgodne z przepisami prawa. Statut Spółdzielni, a dane dłużnika? Tak wolno, tak jest bezpiecznie, tak należy. Podstawą przetwarzania danych osobowych członków spółdzielni przez organy spółdzielni są przepisy o spółdzielniach mieszkaniowych, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach w ustawie prawo spółdzielcze oraz w statucie i sporządzonych w oparciu o Statut regulaminach i uchwałach podejmowanych przez organy. W kwestii majątku spółdzielni stwierdzić należy, że spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą (art. 1 § 1 prawa spółdzielczego).

     Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Informacje o zadłużeniach czynszowych członków spółdzielni mieszkaniowej są informacjami bezpośrednio dotyczącymi majątku członków spółdzielni (art. 3 prawa spółdzielczego). Posiadają oni zatem interes faktyczny w uzyskaniu informacji dotyczących majątku, zaś uprawnienie członków spółdzielni mieszkaniowej do dostępu do informacji o zadłużeniu czynszowym innych członków spółdzielni wynika z cytowanych z przepisów. Tryb i forma udostępniania informacji powinna być szczegółowo uregulowana w Statucie Spółdzielni. Możliwe jest bowiem umieszczenie informacji o zadłużeniach czynszowych wraz z danymi osobowymi osób zadłużonych, w rejestrze członków spółdzielni. Zgodnie z art. 30 Prawa spółdzielczego, rejestr członków spółdzielni, obok wyraźnie wskazanych w przepisie informacji, może zawierać także „inne dane przewidziane w statucie” (art. 30 Prawa spółdzielczego).

     Do Statutu Spółdzielni mogą być zatem wprowadzone postanowienia, stosownie, do których informacje o zaległościach z tytułu wydatków związanych z członkostwem w spółdzielni, zamieszczane będą w rejestrze jej członków. Należy zaznaczyć, iż w tej sytuacji dostęp do tych danych będą mieć jedynie osoby uprawnione do przeglądania rejestru, a są nimi – zgodnie z przepisami prawa członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni. Zatem, podstawą prawną do udostępnienia danych zawartych w rejestrze członków spółdzielni jest – o ile zostaną spełnione powyższe warunki – przepis prawa, który stanowi jedną z podstaw przetwarzania danych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych (czyli art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych).

     Warto zatem poświęcić trochę czasu i uwagi, a także umieścić w Statucie Spółdzielni zapisy, które ustrzegą Zarząd przed roszczeniami lokatorów, komplikacjami prawnymi, pozwami sądowymi. Rozwiązania dotyczące zadłużenia lokatorów i egzekwowania należności z publikowaniem danych dłużników zgodnie są z literą prawa.

 Program dla ABI

Tagi:

Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved