REKLAMACJA A DANE OSOBOWE

BIZNES

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

20 marca 2016

0

2628

reklamacja

Czy firma przekazując dane klienta zgłaszającego reklamację, kontrahentom, którzy są stroną postępowania reklamacyjnego, działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych?

  Tak , o ile zakres danych osobowych jest adekwatny do celu ich zbierania, czyli do realizacji postępowania reklamacyjnego.

Uzasadnienie:

     Przetwarzanie danych osobowych określone jest w art. 23 ust. 1 pkt. 1 – 5 ustawy o ochronie danych osobowych(zwanej dalej ustawą)z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Przetwarzanie jest możliwe wtedy, gdy:

1) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy),

2) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy),

3) jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy),

4) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy).

     Zaś zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy, za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Spełnienie którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 ustawy czyni proces przetwarzania danych legalnym.

     W sytuacji przekazywania danych klientów kontrahentom za przesłankę do przetwarzania można uznać art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie którego jeśli są to czynności niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy której dotyczą.

    Firmie, która zamierza przekazywać dane osobowe klientów, przysługuje też prawo zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Podmiotowi, któremu powierzono przetwarzanie danych może je przetwarzać wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie, o czym traktuje art. 31 ust. 2 ustawy. Przedmiot ten jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a.

     Podkreślenia wymaga fakt, iż szczegółowe obowiązki zarówno administratora danych, jak i podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych należy określić w zawartej między nimi umowie.

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved