PUBLIKOWANIE DANYCH NA SZKOLNEJ STRONIE?

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

4 sierpnia 2016

0

1479

publikowanie danych

Czy publikowanie danych na ogólnej dostępnej stronie internetowej szkoły danych jak: imiona i nazwiska uczniów przydzielonych do grup zdających egzamin klasyfikacyjny, jest zgodny z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych? 

 Tak, publikowanie na ogólnie dostępnej stronie internetowej szkoły imion i nazwisk uczniów przydzielonych do grup zdających egzamin klasyfikacyjny odbywać się może wyłącznie, pod warunkiem że wyrażą na to pisemną zgodę rodzice lub opiekunowie prawni uczniów, których dane dotyczą.

     Przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę lub gdy przetwarzanie jest niezbędna dla zrealizowania uprawniania lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (uodo). Ponieważ uodo określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych , to w wielu konkretnych sprawach zastosowanie znajduą przepisy szczególne. W opisanym przypadku przesłanek do publikacji danych osobowych należy szukać w przepisach, które wiążą się ściśle z przetwarzaniem danych osobowych w szkole:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

      Żadne z tych rozporządzeń nie wskazuje jednoznacznie obowiązku publikacji na stronie internetowej imienia i nazwiska osoby przydzielonej do grupy uczniów zdających egzamin klasyfikacyjny. Nie ma więc podstaw prawnych, by publikować dane osobowe, powołując się na obowiązek wynikający z przepisów. Jednak można je upubliczniać w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

     Ponieważ w opisanej sprawie mamy do czynienia z dziećmi, a więc osobami niepełnoletnimi, które przed ukończeniem 13. roku życia nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, ich zgoda nie byłaby ważna (skuteczna). Niemniej w ich imieniu decyzję o upublicznieniu danych osobowych poprzez publikację na stronie internetowej szkoły mogą wyrazić ich rodzice lub opiekunowie prawni. Pozyskanie takiej zgody wypełniłoby warunek legalizujący upublicznienie danych w Internecie.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved