EURODAC A PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

GIODO-HOME

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

OFERTA

PODSTAWY

1 czerwca 2016

0

1949

eurodac

Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby systemu EURODAC?

     Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczącym ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej system informatyczny Schengen, zakres danych przetwarzanych na potrzeby systemu Eurodac jest zróżnicowany w zależności od kategorii osób, których dane wprowadzane są do centralnej bazy danych.

     W odniesieniu do osób ubiegających się o azyl w centralnej bazie danych zapisuje się następujące dane (art. 5 ust. 1 rozporządzenia):

 1. Państwo Członkowskie pochodzenia (państwo, które przesyła dane osobowe do jednostki centralnej i otrzymuje wynik porównania) miejsce i data złożenia wniosku o azyl;
 2. Dane o odciskach (wszystkich ) palców;
 3. Płeć;
 4. Numer referencyjny użyty przez Państwo Członkowskie pochodzenia;
 5. Data pobrania odcisków palców;
 6. Data przesłania danych do jednostki centralnej;
 7. Data wprowadzeni danych do centralnej bazy danych;
 8. Szczegóły dotyczące odbiorcy (odbiorców) przesłanych danych oraz datę (daty) przesłania.

     W odniesieniu do cudzoziemców zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy lądowej, morskiej lub powietrznej, którzy nie zostali zawróceni na terytorium państwa trzeciego, z którego przybyli, w centralnej bazie danych zapisuje się następujące dane (art. 8 ust. 2 rozporządzenia):

 1. Państwo Członkowskie pochodzenia (państwo, które przesyła dane osobowe do jednostki centralnej), miejsce i data zatrzymania,
 2. Dane o odciskach (wszystkich) palców,
 3. Płeć;
 4. Numer referencyjny użyty przez Państwo Członkowskie pochodzenia;
 5. Data pobrania odcisków palców,
 6. Data przesłania danych do jednostki centralnej.

     Dane są zapisywane wyłącznie w celu porównania z danymi dotyczącymi osób ubiegających się o azyl, przesyłanymi kolejno do jednostki centralnej. Państwo członkowskie zamierzające dokonać sprawdzenia czy przybywający nielegalnie na terytorium cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie azylu przesyła do jednostki centralnej dane o odciskach wszystkich palców lub przynajmniej palców wskazujących, a w przypadku ich braku dane o odciskach wszystkich pozostałych palców. Dane nie są zapisywane w centralnej bazie danych (art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved