PRZESTARZAŁY WZÓR ZBIORU DO REJESTRACJI

DECYZJE GIODO

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

13 czerwca 2016

0

1716

zbiór do rejestracji

Czy zgłoszenie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru do rejestracji na nieobowiązującym wzorze stanowi przesłankę do odmowy zarejestrowania ów zbioru?

Tak, gdyż stanowi naruszenie wymogów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych i tym samym wypełnia przesłankę odmowy rejestracji zbioru danych.

Uzasadnienie:

     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w art. 40 wprowadziła dla administratora danych obowiązek zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbioru danych do rejestracji, z wyjątkiem przypadków zwalniających administratora z tego obowiązku, a wskazanych w art. 43 ust. 1 ustawy. Ustawa wskazuje też sytuacje, w których Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, rejestracji zgłoszonego zbioru danych (art. 44 ust. 1). Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy administrator danych nie spełnił określonych wymogów w zgłoszeniu zbioru danych do rejestracji. Przykładowo nie określił zakresu przetwarzanych w zbiorze danych, bądź też nie wskazał podstawy prawnej, która upoważnia go do prowadzenia przedmiotowego zbioru. Jednak czynnikiem, który dyskwalifikuje dany zbiór zgłoszony do rejestracji jest przede wszystkim jego zgłoszenie na formularzu innym, niż ten, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

     Skoro zatem obowiązuje formularz zgłoszenia zbioru danych do rejestracji wprowadzony wskazanym wyżej rozporządzeniem to zgłoszenie zbioru danych do rejestracji na innym formularzu, w tym na nieobowiązującym już wzorze zgłoszenia wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, jest niezgodne z przepisami wykonawczymi do ustawy o ochronie danych osobowych. Stanowi zatem naruszenie wymogów rejestracyjnych i tym samym wypełnia przesłankę odmowy rejestracji zbioru danych osobowych.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved