Funkcjonalności aplikacji

Funkcjonalności aplikacji dla ABI. Program w pełni realizujący wytyczne GIODO

 • Przyjemna i intuicyjna komunikacja między użytkownikami systemu,
 • Tworzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym , jak również niezbędnych upoważnień,
 • Możliwość tworzenia dodatkowych dokumentów przy pomocy rozbudowanego edytora,
 • Bogata biblioteka szablonów dokumentów – około 1500 aktualnych elementów ,
 • Kontrola nad ewentualnym wyciekiem dokumentów,
 • Możliwość wersjonowania dokumentów,
 • System zarządzania obiegiem dokumentów zgodny z najnowszymi przepisami,
 • System rejestrowania obiegu dokumentów przy pomocy podpisu elektronicznego,
 • Kontrolowanie pracowników pod względem zapoznawania się z aktualnymi dokumentami,
 • Kontrola nad zmienianiem haseł użytkowników,
 • System Aktów Prawnych z dostępem do wszystkich ustaw i rozporządzeń,
 • Rejestr kont bankowych oraz upoważnień do nich,
 • Rejestr podpisów elektronicznych,
 • Zaawansowany rejestr osób biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych,
 • Pomoc w spełnianiu obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Zintegrowana biblioteka zabezpieczeń stosowanych w systemie,
 • Niezwykle prosty i intuicyjny system dodawania zbiorów,
 • Tworzenie zaawansowanych raportów odnośnie danych przetwarzanych w systemie,
 • Narzędzia dla informatyka do zarządzania systemem,
 • Rejestr transferów danych wraz z możliwością ich rejestrowania przez każdego z użytkowników systemu,
 • Raporty transferów danych,
 • Rejestrowanie oraz kontrola nad incydentami,
 • moduł do prowadzenia e-szkoleń oraz zarządzania nimi,
 • Rejestr podpisów elektronicznych z możliwością zarządzania nimi,
 • Rejestr wejść/wyjść oraz wjazdów i wyjazdów samochodów.
 • Zarządzanie zadaniami dla użytkowników,
 • Moduł do obsługi zgłoszeń przez użytkowników,
 • Narzędzia administracyjne do zarządzania treścią, komunikatami oraz zgłoszeniami,
 • Dostęp do logów serwera,
 • Aplikacja obsługiwana w trybie on-line,
 • Zaawansowana procedura nadawania upoważnień dla użytkowników systemu,
 • Informatyzacja procesu opiniowania dokumentów przez radcę,
 • Kreator ankiet, zapytań, sprawdzeń,
 • Generator sprawozdania dla GIODO,
 • Pełna historia działań w systemie,
 • Workflow – możliwość projektowania obiegu dokumentów,
 • Kalendarz zadań dla użytkownika,
 • Kreator dowolnych rejestrów z wykorzystaniem pól funkcyjnych czy tekstowych,
 • Dostęp do serwera ftp z plikami użytkownika,
 • Moduł zgłaszania incydentów,
 • Moduł służący do komunikacji między użytkownikami systemu,
 • Przypomnienia o zadaniach na adres e-mail oraz na życzenie na numer telefonu,
 • Funkcjonalność do opiniowania dokumentów wdrażanych w podmiocie.

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved