PRAWA UCZNIA

ADMINISTRACJA

GIODO-HOME

KONTROLA GIODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

SZKOŁY

WYMAGANA DOKUMENTACJA

6 czerwca 2016

1

2099

prawa ucznia

Bezpieczeństwo a prawa ucznia. Chronienie danych osobowych? Klasa, nazwisko, publikowanie naszych wyników. Nadchodzi wiele pytań. W jaki sposób uczeń może to zrobić?

Generalny Inspektor Danych Osobowych o ochronie danych osobowych i szkole.

     Szkoły powinny uczyć się o ochronie danych osobowych a także prawach ucznia. Wojciech Wiewiórkowski uświadamia, że uczeń musi umieć chronić swoje dane osobowe. Nie najlepszym pomysłem byłoby stworzenie osobnego przedmiotu, pracownikom, a także uczniom, lecz wkomponować potrzebne treści podczas niezwiązanych z tematyką zajęć lekcyjnych.

     GIODO wraz z różnymi ośrodkami prowadzi niezwykle przydatny program jakim jestTwoje dane, twoja sprawa”. Nauczyciele posiadający tę wiedzę mają obowiązek przekazywania swoim uczniom, nie zwracając uwagę czy należy do szkoły podstawowych, gimnazjów bądź szkół ponadgimnazjalnych.

Udzielanie rodzicom informacje o nauce dzieci?

     Uczeń ma możliwość chronienia swoich danych osobowych czyli prawa ucznia z których powinien korzystać, gdy ma uzasadnioną potrzebę otrzymania ich lub udostępnienie tych informacji narusza Jego wolność i prawa, które dane dotyczą. GIOGO postanowił, że decyzję zostawi w gestii administratora danych.

     Rodzice mogą uzyskać od władz uczelni informację na temat wyników, osiągnięć, zaliczeń semestralnych ucznia. Komu mogą być udostępnione dane?

 1. Studentowi
 2. Absolwentowi
 3. Osobie przez niego upoważnionej

Zakres danych przetwarzanych przez placówki?

     Jakie dane osobowe mogą zbierać podmioty świadczące usługi w zakresie edukacji, oświaty? GIODO uznał, że choroby, przynależności wyznaniowe nie są adekwatne i mijają się z celem. Ponadto podawanie informacji o stanowisku pracy i miejsca, nie jest dopuszczalne tylko wówczas, kiedy osoba wyrazi zgodę. Dopuszczalne jest umieszczanie danych osobowych rodziców, gdy potrzebne są szczegółowe dane ucznia i rodziców na pierwszej stronie dzienniczka ucznia.

Generalny Inspektor Danych Osobowych wyjaśnia

 • Udostępnianie, publikowanie danych jak imię, nazwisko lub klasa, do której uczeń chodzi, jest zgodna z wymaganiami?

     Załóżmy, że Jan Kowalski uczęszczający do klasy 2c, a Ania Wasilewska do 4d, wydaje się sprawą normalną. Jeśli będzie to osoba, z której nazwiska wynika, że jest córką, synem np. policjanta, prokuratora, sędziego okręgowego, jest to informacja dość istotna dla zdrowia, bezpieczeństwa dziecka. Trzeba uważać i zastanowić się czy nie popełnimy błędu udostępniając takich informacji, a zarazem nie łamiemy prawa ucznia. Zauważ, że taką osobę bardzo łatwo znaleźć wraz z zestawieniem innych danych Jego bezpieczeństwo wtedy jest narażone.

 • Czy pozwalanie, by uczeń odnosił dziennik do pokoju nauczycielskiego, może być łamaniem prawa?

     Dawniej, kiedy dziecko spojrzało do dziennika podczas odnoszenia, mógł sprawdzić oceny swoje lub kolegi. Czasy się zmieniają, dzisiaj wraz z przyrządami elektronicznymi możemy przeskanować, zrobić zdjęcie. Następnie wysłać przeskanowany materiał osobą nieupoważnionym, rodzicom a nawet woźnemu. Takie działania są sprzeczne z ochroną danych osobowych. Warto wiedzieć, że uczeń mimo chronienia swoich danych osobowych, może uznać prawa ucznia do własnych celów i je wykorzystać. Dodatkowo dzisiejsza młodzież zna prawa ucznia i często z nich korzysta.

 • Kwestia dostępu do danych ucznia pełnoletniego?

     Dzisiejsze przepisy tłumaczą, że rodzice i opiekunowi mogą mieć do ocen ucznia nie zwracając uwagę na wiek. Można szybko wywnioskować, osoba ucząca się w liceum dla dorosłych, która ma 50 lat, a Jego 75-letni ojciec będzie miał pełny dostęp do danych syna, gdy sobie tego nie zastrzeszy. Moim zdaniem warto wprowadzić radykalne zmiany w takich sytuacjach, lecz wbrew pozorom nie jestem za tym, by każdy uczeń, który ukończy lat 18-naście miał wybór i sam mógł decydować o własnych danych osobowych ponieważ, przysługują mu prawa ucznia, więc może je wdrążać w życie.

 • Zbiory danych przetworzonych w szkole, które nie są zwolnione z obowiązku zgłoszenia odpowiedniego rejestru GIODO?

     Zbiory osób uczących się u administratora w placówkach  są zwolnieni z zgłoszenia ich rejestrze GIODO – nie należą do nich jednak zbiory, które szkoła musi zgłosić do danego rejestru – są to:

 1. rejestr korespondencji,
 2. rejestr uczniów, którzy wypełniają obowiązek szkolny poza daną szkołą,
 3. zbiór uczestników konkursów międzyszkolnych,
 4. zbiór danych osobowych czytelników czytelni, jeśli nie są to uczniowie.

Wracając do początku, każdy absolwent szkoły powinien chronić własne dane osobowe, a także znać prawa ucznia. Przepisy, będą regulowane zawsze na korzyść obywateli. Szkoła i własne dziecko muszą być dobrze dobrane od samego początku. Nigdy, nie można myśleć, że te dwa elementy nie mogą się komponować. Pamiętajmy! Bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Jedno przemyślenie nt. „PRAWA UCZNIA”

 1. OgraniczonyD napisał(a):

  Jakie fajne przykłady. Sam jestem uczniem, ale nie sądziłem, że w szkole może być tak niebezpiecznie 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved