POJĘCIE „DORAŹNOŚĆ” – Program dla ABI

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

18 sierpnia 2016

0

1366

pojęcie "doraźność"

Jak rozumieć pojęcie „doraźność” użyte w art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (T. J. DZ. U. Z 2002 R. NR 101, POZ. 926) ?

      Artykuł 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) stanowi, że w odniesieniu do zbiorów danych osobowych

sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze względów technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w szkołach wyższych, a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddawanych anonimizacji, mają zastosowanie jedynie przepisy rozdziału 5 (dotyczące zabezpieczenia zbiorów danych osobowych).

     Istotną rolę w zakresie praktycznego rozumienia art. 2 ust. 3 odgrywa czynnik czasu, w ciągu którego są przetwarzane dane osobowe. Konieczne jest rozważenie celu (zadań), któremu służyć ma przetwarzanie danych w określonej strukturze. O ile pierwszy z tych czynników (czas) nie jest z oczywistych powodów ściśle, ustawowo określony (tzn. trudno o wskazanie ścisłych, czasowych granic zbioru doraźnego), o tyle pojęcie doraźności musi być uzależnione od celu przetwarzania danych w zbiorze. Jeżeli dane tworzące określoną strukturę służą realizacji zasadniczego, głównego celu przetwarzania, trudno uznać tę strukturę za zbiór doraźny. Nie zmienia tego okoliczność, że okres jej przetwarzania jest relatywnie krótki.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved