Alfred A. Spychała – ABI Zielona Góra – GRAFRED

Alfred A. Spychała – administrator bezpieczeństwa informacji, grafolog, specjalista w zakresie marketingu i badań rynku.

ABI Zielona Góra

     Ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing oraz studia podyplomowe w zakresie ekspertyzy dokumentów, a także studia podyplomowe  na kierunku ochrona danych osobowych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książki „Grafologia i badania pismoznawcze” oraz szeregu artykułów dotyczących ochrony danych osobowych,  marketingu, MLM, coachingu, grafologii i badań pismoznawczych.

     Przedsiębiorstwo Usługowe GRAFRED to: Kancelaria Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Pracownia Badań Pisma, wydawnictwo o numerze identyfikacyjnym 936706 oraz firma szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.08/00016/2015.

Strona internetowa: ABI Zielona Góra

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved