ODCISKI PALCÓW W SZKOLE

KONTROLA GIODO

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

POD PARAGRAFEM

SZKOŁY

19 marca 2016

0

1432

odciski palców

Czy odciski palców są dopuszczalne w szkole?

       Odciski palców w szkole? Czy szkoły mogą przetwarzać dane w postaci odcisków palców? Czy daktyloskopia jest w szkole dopuszczalna?

           Badanie odcisków palców czyli daktyloskopia to technika śledcza zajmująca się porównywaniem linii papilarnych w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego. Nazwa pochodzi z greki i oznacza daktylos – palec oraz skopein – oglądać. Odciski palców – brzmi bardzo poważnie i kojarzy się jednoznacznie z pracą wyspecjalizowanych służb na miejscu zdarzenia. Linie papilarne każdego człowieka charakteryzują się trzema cechami, tzw. zasada 3N – niezmienności, nieusuwalności i niepowtarzalności. Nowoczesne metody ich rejestracji, przechowywania, katalogowania i wykorzystania praktycznego opracowano już w latach 30-tych XX wieku.Dopiero jednak po 1945 roku daktyloskopia stała się powszechna przy ustalaniu tożsamości sprawcy.

     Pobieranie odcisków linii papilarnych od osób mogących mieć związek z jakimś zdarzeniem przestępczym, świadków, zatrzymanych odbywa się zazwyczaj przy wykorzystaniu nasączonej poduszki daktyloskopijnej, płytki (metalowej bądź szklanej), wałka nasączonego tuszem, a następnie przetoczeniu palców daktyloskopowanej osoby po odpowiednich polach na karcie rejestracyjnej lub daktyloskopijnej. Odciski palców w szkole? Czy szkoły mogą przetwarzać dane w postaci odcisków palców? Czy daktyloskopia jest w szkole dopuszczalna? Nie ma przepisu, który zezwalałby szkołom na pozyskiwanie od uczniów i pracowników odcisków palców w celu zapewnienia kontroli osób wchodzących do budynku.

Badanie odcisków palców uczniów i nauczycieli w szkole jest niedopuszczalne.

         Nie uzasadniają tego nawet względy bezpieczeństwa oraz wyrażenie zgody przez zainteresowane osoby To, jakie dane szkoły mogą pozyskiwać od swoich pracowników oraz uczniów regulują odpowiednio przepisy prawa pracy oraz przepisy branżowe regulujące funkcjonowanie placówek oświatowych. Żadne z nich nie zezwalają tym podmiotom na przetwarzanie, a więc pozyskiwanie i gromadzenie, odcisków palca uczniów oraz nauczycieli i innych pracowników np. w celu kontroli dostępu do budynku. Takie postępowanie prowadzi do naruszenia zasady adekwatności ustanowionej w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (DzU. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami), zgodnie z którą administrator danych, czyli w tym przypadku szkoła, nie powinien pozyskiwać danych osobowych ponad miarę, lecz jedynie te, które są niezbędne dla zrealizowania celów. Tymczasem kontrolę tego, kto wchodzi do budynku, można zapewnić w inny sposób lub za pomocą innych technik, np. poprzez wprowadzenie kart magnetycznych. Pozyskiwanie takich danych od uczniów i pracowników szkoły stanowi zbyt dużą ingerencję w ich prywatność. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 grudnia 2009 roku również orzekł, że pozyskiwanie na potrzeby ewidencji czasu pracy odcisku palca pracowników, nawet za ich zgodą, jest niedozwolone. Dopuszczalne byłoby to jedynie wówczas, gdyby w ten sposób pracodawca chciał ograniczyć dostęp niektórych osób do szczególnie istotnych stref.

     Odciski palców w szkole? Badanie odcisków palców uczniów i nauczycieli jest niedopuszczalne.

Program dla ABI

Tagi:

Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved