NOWY FORMULARZ REJESTRACJI ZBIORU DANYCH

CIEKAWOSTKI

GIODO-HOME

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

WYMAGANA DOKUMENTACJA

6 czerwca 2016

0

1817

Nowy formularz rejestracji zbioru danych

Z dniem 10 lutego 2009 roku powstał nowy formularz rejestracji zbioru danych do rejestracji GIODO, który powoduje konieczność rejestracji zbioru danych, a także podlega aktualizacji?

    Wprowadzenie nowego formularza zgłoszenia nie niesie za sobą obowiązku aktualizacji dokonanego zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

     Zgodnie z art. 40 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, chyba że zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 ustawy, zwalniających go z powyższego obowiązku.  Zgłoszenia zbioru danych do rejestracji należy dokonać na wzorze określonym przez ministra właściwego do spraw administracji w drodze rozporządzenia, stosownie do art. 46a ustawy.

     W związku z wejściem w życie 10 lutego 2009 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. nr 229, poz. 1536), które w załączniku zawiera nowy wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji, traci moc poprzednie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w  zakresie z 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1025), które obowiązywało od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Zatem od 10 lutego 2009 r. zbiory danych należy zgłaszać do rejestracji na nowym formularzu zgłoszenia. Głównym celem modyfikacji wzoru zgłoszenia jest przede wszystkim ułatwienie administratorom danych spełnienia obowiązku rejestracyjnego. Zmianie uległa forma prezentowania informacji w części D i E formularza zgłoszenia, a więc informacji o sposobie zbierania i udostępniania danych oraz opisu środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art. 36-39 ustawy.

     Należy zwrócić uwagę, że wraz z wprowadzeniem nowego formularza zgłoszenia zmienia się tylko sposób przekazywania informacji o zbiorach. Nie zmienia się natomiast zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w zgłoszeniu, który określony jest w art. 41 ust. 1 ustawy. Zatem wprowadzenie nowego formularza zgłoszenia nie niesie za sobą obowiązku aktualizacji dokonanego już zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

     Warto dodać, że zgłoszenie zbioru danych do rejestracji można przesłać również drogą elektroniczną za pośrednictwem „Elektronicznej platformy komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych” (e-GIODO), która od dnia wejścia w życie wymienionego rozporządzenia uwzględnia treść nowego wzoru formularza zgłoszenia. Platforma e-GIODO dostępna jest na stronie internetowej:

www.giodo.gov.pl.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved