NFZ A DANE KANDYDATÓW

GIODO-HOME

KONTROLA GIODO

OFERTA

WYMAGANA DOKUMENTACJA

21 marca 2016

0

2541

NFZ a dane

Jak długo NFZ może udostępniać na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej (BIP) informacje o wynikach naboru na określone stanowisko, a także dane osób biorących udział w rekrutacji? 

Żaden przepis prawa wprost nie reguluje ów przepisu, dlatego należy kierować się ogólnymi zasadami udostępniania danych osobowych z ustawy o ochronie danych osobowych, z których wynika, że ustanie celu w jakim dane są przetwarzane kształtuje okres, od którego nie powinny być one udostępnianie.

Uzasadnienie:

     Do udostępniania przez NFZ w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) wyników naboru na określone stanowisko, a także danych osób biorących w nim udział, zobowiązują zarówno przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jak również szczegółowe uregulowania dotyczące naboru kandydatów do zatrudnienia, w tym organie określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Niemniej jednak podkreślić należy, iż powyższe regulacje nie określają okresu, w którym dane osoby zatrudnionej mają być udostępniane w BIP-ie. Zastosowania w ów kwestii będą miały przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

     Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych przetwarzając dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane były przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Oznacza to, że nawet wówczas, gdy określone dane odpowiadają celowi, dla którego są zbierane i są dla tego celu adekwatne, lecz mogą być one bezwzględnie przetwarzane, w tym też udostępniane innym podmiotom. Czasowym wyznacznikiem jest osiągnięcie zamierzonego celu przetwarzania. Na administratorze danych spoczywa więc obowiązek rozważenia celowości ustanowienia okresu ich udostępniania oraz weryfikowania okresu, w którym udostępniane są dane osobowe, a po jego upływie, niezwłocznego ich usuwania.

     Dla realizacji celu jakim jest upublicznienie wyników postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez NFZ, niezbędne jest przekazanie informacji o wyniku naboru tj. podanie danych osoby zatrudnionej na wakujące stanowisko. Za moment osiągnięcia powyższego celu można uznać ustanie stosunku pracy z osobą wybraną w postępowaniu rekrutacyjnym. Od zaistniałej sytuacji dane nie powinny być udostępnione.

     Wobec powyższych szeregów działań udostępnianie/upublicznianie danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa powinno odbywać się przy uwzględnieniu ww. zasady adekwatności przetwarzania danych osobowych.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved