LOMBARD A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

5 sierpnia 2016

0

1803

lombard

Lombard, a ochrona danych osobowych? Prowadzenie dodatkowej ewidencji? Jak ma się cała sytuacja z przepisami o ochronie danych osobowych?

     Okazuje się, iż podmiot, który udziela pożyczek pod zastaw, nie dokumentuje kwot uzyskanych ze sprzedaży zastawionych rzeczy. Rodzi się pytanie: Jak ewidencjonować w PKiPR sprzedaż przewłaszczonych rzeczy będących zabezpieczeniem udzielanych pożyczek, a także jak w tej całej sytuacji dbać o ochronę danych osobowych?

Jak wygląda udzielana pożyczka w lombardzie?

     Pożyczka w lombardzie to udzielenie pod tak zwany zastaw jakiegokolwiek rodzaju wartościowych przedmiotów, którymi mogą być na przykład: biżuteria, sprzęt elektroniczny, laptop, okazuje się, że nawet samochód. W zamian za zastawienie swojego sprzętu otrzymujemy gotówkę, w wysokości nieprzekraczającej wartości zastawu (oczywiście cenę ustala lombard) . W umowie pożyczki lombardowej określany jest czas, po jakim wykupimy zastawione przedmioty, oczywiście za większą kwotę niż otrzymaliśmy. Problem tkwi w tym, że jeżeli, nie dotrzymamy terminu umowy, przedmiot staje się własnością lombardu, po zaistniałej sytuacji właściciel może go sprzedać. Na całe szczęście istnieje możliwość przedłużenia umowy. Rzecz oczywiście prosta – nic za darmo. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Pożyczkę w lombardzie może otrzymać każdy. Warto wiedzieć, iż pożyczka lombardowa, a pożyczka na umowę cywilnoprawną to są dwie różne kwestie do omówienia. Podstawowym elementem różniącym dwie umowy, jest fakt, iż pożyczka lombardowa nie podlega pod definicję pożyczki zawartą w kodeksie cywilnym.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w lombardach

     Informacje w zakresie prowadzenia PKPiR określono z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zastanawiając się, czy dane osobowe odgrywają dużą rolę warto wiedzieć, iż działalność udzielająca pożyczek pod zastaw (lombard), jest zobligowana do prowadzenia odpowiedniej ewidencji. Wykaz powinien zawierać:

  • Numer kolejny wpisu,
  • Imię i nazwisko pożyczkobiorcy,
  • Adres, datę udzielenia pożyczki,
  • Kwotę udzielonej pożyczki,
  • Wysokość umówionych odsetek w złotych,
  • Opis zastawionej rzeczy i jej wartość rynkową,
  • Termin zwrotu pożyczki wraz z odsetkami, datę i kwotę zwróconej pożyczki wraz z odsetkami,
  • Datę zwrotu zastawionej rzeczy, datę sprzedaży rzeczy i kwotę należną z tytułu tej sprzedaży,
  • Kwotę prowizji stanowiącej wartość spłaconych odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionej rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki.

     Powyższe informacje tworzą podstawę do ochrony danych osobowych. Wiele osób zastanawia się nad kwestią: Czy lombardy przechowują dane klientów? A jeżeli tak, to przez jaki okres czasu. Każdy podmiot musimy weryfikować indywidualnie, nie mniej jednak ryzyko, że nasze dane nie są odpowiednio chronione jest wysokie.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved