KWALIFIKOWANA FORMA PRZETWARZANIA DANYCH

GIODO-HOME

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

PODSTAWY

POWIERZENIE DANYCH

WYMAGANA DOKUMENTACJA

28 maja 2016

0

1897

Kwalifikowana forma przetwarzania danych

Czy w przypadku kwalifikowanej formy przetwarzania danych, jaką jest przekazanie danych do państwa trzeciego, zachodzi konieczność spełnienia jednej z przesłanek legalności przetwarzania danych?

     Ustawa o ochronie danych osobowych, wprowadzając w swym rozdziale 7 (art. 47 i 48) szczególny reżim dotyczący przekazywania danych osobowych do państw trzecich, nie wyłączyła zastosowania w niektórych wypadkach pozostałych przepisów ustawy. Przepisy art. 47 i 48 ustawy wprowadzają bowiem jedynie dodatkowe wymogi, które należy spełnić, gdy zamierza się przekazać dane osobowe do państwa trzeciego. Konieczność ich wypełnienia nie zwalnia więc administratora danych z pozostałych obowiązków nałożonych na niego przepisami ustawy. A zatem w przypadku kwalifikowanej formy przetwarzania danych, jaką jest przekazanie danych do innego administratora danych, który ma siedzibę w państwie trzecim, zachodzi konieczność spełnienia jednej z przesłanek legalności przetwarzania danych, wymienionych w art. 23 ust. 1 lub art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

     Obowiązek zachodzi zarówno w przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, które daje gwarancje ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 47 ust. 1), jak również, gdy państwo nie zapewnia ochrony, a przekazanie danych odbywa się na podstawie jednej z przesłanek określonych w art. 47 ust. 2 i 3 lub na podstawie zgody Generalnego Inspektora (art. 48). Nadmienić jedynie należy, że przesłanki legalizujące przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, określone w art. 47 ust. 2 i 3 ustawy, w pewnym zakresie mogą pokrywać się z przesłankami legalności przetwarzania danych, wymienionymi w art. 23 ust. 1 lub art. 47 ust. 2 ustawy. Jednakże nie zawsze będzie to miało miejsce.

     Nieco inaczej należy traktować przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 31 ustawy. W powyższym wypadku nie jest konieczne wykazanie się odrębną przesłanką legalności przetwarzania danych, która legitymizuje przetwarzanie danych przez ich administratora. Należy jednak wypełnić wymogi określone w art. 31 oraz rozdziale 7 ustawy o ochronie danych osobowych.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved