KRYPTOS OBJAŚNIA JAK DZIAŁA ABI W INNYCH KRAJACH UE

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

5 sierpnia 2016

0

1465

ABI

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się w jak działa ABI w poszczególnych krajach Unii Europejskiej?

      Administrator Bezpieczeństwa Informacji wzbudza coraz większe zainteresowanie pośród ludzi. Kwestia zadań oraz obowiązków ABIch w Polsce jest jasna i klarowna. A co w przypadku innych państw? Czy Unia Europejska narzuciła jedne uregulowania prawne, czy też każde państwo ma inne? Agencja Bezpieczeństwa Danych Osobowych sp. z o.o. w pełni pozyskała informacje na owe pytania.

Podstawowe informacje na temat działań ABIego

     Fundamentalnym zadaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Obowiązki i zadania kryjące się pod jakże ważnym ABI:

  1. Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z ogólnymi panującymi przepisami, a także realizowanie sprawozdania dla administratora danych.
  2. Aktualizowanie, nadzorowanie i opracowanie dokumentacji uwzględniającej sposób i metody przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne, zapewniające ochronę przemieszczania i przetwarzania danych, a zarazem przestrzeganie zasad w niej określonych.
  3. Gwarantowanie, zapoznanie i przedstawienie osób upoważnionych do sfery przetwarzania danych osobowych, wraz z przepisami o ochronie danych osobowych.
  4. Prowadzenie rejestru danych.

Więcej informacji na temat zadań i obowiązków: https://kryptos.co/informator-administratora-danych/zadania-abi/

Holandia, a działania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

     Holenderka ustawa o ochronie danych osobowych dopuszcza możliwość powołania Inspektora Ochrony Danych, ale nie skłania żaden podmiot do owego obowiązku.

Jakie zadania musi spełnić osoba sprawująca tę funkcje:

 1. Nadzorowanie przetwarzania danych.
 2. Składanie wniosków w sprawach poprawy stanu ochrony danych.
 3. Prowadzenie rejestru przetwarzania danych osobowych.
 4. Sporządzanie raportów działań w danym roku.

     Inspektor Danych nie może wykonywać swoich obowiązków, dopóki Administrator Danych nie zgłosi go do Rady Ochrony Danych Osobowych.

Działania ABIego w Niemczech

     Państwo, które w dalszym ciągu reguluje federalna Ustawa o Ochronie Danych – już kilkukrotnie nowelizowana. Najważniejsze informacje:

 1. Inspektora należy obowiązkowo wyznaczyć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia usługi danego podmiotu:
 • W instytucji, zatrudniającej ponad 9 pracowników i przetwarzającej dane osobowe w sposób zautomatyzowany,
 • W instytucji, zatrudniającej ponad 20 pracowników i przetwarzającej dane osobowe w inny sposób niż zautomatyzowany.

     Niewyznaczenie Inspektora Ochrony Danych w sytuacjach wymaganych może się wiązać z możliwością kary grzywny w wysokości, aż do €50 000,00.

     Warto dodać, iż w prawie niemieckim, Inspektor Danych Osobowych nie musi być obywatelem Niemiec! Wymagana jest tylko i wyłącznie wiedza w danym zakresie oraz wiarygodność. Administrator danych może wyznaczyć na te stanowisko osobę z zewnątrz, więc Inspektor nie musi być pracownikiem Administratora.

Wielka Brytania – interesujące państwo. Działania ABIego są niepotrzebne?

     Dyrektywa 95/46/WE została wdrożona przez Zjednoczone Królestwo w 1998 roku przez przyjęcie ustawy o ochronie danych osobowych. Nie zdecydowano się jednak na wprowadzenie Inspektora Ochrony Danych. Z punktu widzenia komisarza ds. Ochrony Danych Osobowych kluczowe jest przestrzeganie przepisów o ochronie danych, a sposób wypełnienia ów czynności jest sprawą drugorzędną. Ważną kwestią jest sprawa, że w świetle prawa podmiotem praw i obowiązków Administrator Danych jest osoba odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych. Dlatego, pomimo braku obowiązku zatrudniania ABIego, większość osób decyduje się na ów czynność w celu zapewniania zgodności działalności danej instytucji z przepisami o ochronie danych.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved