KONSUL RP A PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ARESZTOWANEGO

ADMINISTRACJA

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

PODSTAWY

20 marca 2016

0

2473

konsul RP

Czy konsul RP może udostępnić rodzinie osoby, które zostały aresztowane, bądź zatrzymane poza terytorium Polski informacje o aresztowaniu?

Uzasadnienie:

 Zakres obowiązków związany z funkcją konsula uregulowany został w ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, i to – w pierwszej kolejności – w oparciu o przepisy ustawy należy oceniać prawa i obowiązki nałożone na Konsula.

Zgodnie z art. 1 ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy konsulem jest kierownik konsulatu generalnego, konsulatu, wicekonsulatu i agencji konsularnej, jak również wydziału konsularnego przedstawicielstwa dyplomatycznego. Czy GIODO jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnej w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych? Zadania Konsula to m.in.  ochrona praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Dodać należy, iż funkcjonowanie instytucji konsula jest realizacją zasady, zgodnie z którą państwo posiada prawo do udzielaniaswym obywatelom przebywającym poza jego granicami niezbędnej opieki i ochrony prawnej.

 Natomiast kwestie przekazywania informacji o osobie aresztowanej poza terytorium RP powinny także – podobnie jak powyższe – być rozpatrywane w oparciu o ustawę o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Bowiem z art. 13 wynika, żeKonsul czuwa, aby obywatele polscy zatrzymani, aresztowani lub w inny sposób pozbawieni wolności w państwie przyjmującym mieli zapewnioną ochronę prawną i traktowanie zgodnie z prawem tego państwa oraz prawem i zwyczajami międzynarodowymi.W szczególności może on – na wniosek obywatela – ułatwić mu porozumiewanie się z rodziną i innymi osobami bliskimi.

     Udostępnianie zatem informacji o zatrzymanym obywatelu przez wydział konsularny jego rodzinie uzależnione będzie zależało od woli osoby, której zatrzymanie dotyczy.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved