KONSTYTUCJA RP GWARANCJĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

16 marca 2016

0

2381

Znaczenie konstytucyjnego prawa do ochrony prywatności

 Uchwalona 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja zakończyła okres długich prac nad ustawą zasadniczą. Określa zasady ustrojowe Państwa Polskiego oraz formułuje prawa i wolności obywatelskie. Jest symbolem zmian jakie nastąpiły po roku 1989. Ich odzwierciedlenie pojawia się  tekście wprowadzającym, w którym  ustawodawca powołuje się na poszanowanie przez Państwo praw i wolności człowieka. Wolności i prawa osobiste zostały potwierdzone w rozdziale II Ustawy Zasadniczej.Konstytucja RP

     Konstytucja nie określa wszystkich kategorii praw i wolności. Odwołuje się tylko do tych, które mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania relacji obywatel – państwo. Tym samym wymieniając w art 47 prawo do ochrony prywatności ustawodawca potwierdził jego ważność na równi z prawem do ochrony życia, nietykalności i wolności osobistej, sumienia, religii czy poglądów politycznych.

      Zapis art. 47 gwarantuje każdemu prawo do ochrony prywatności w zakresie życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia. Szerzej o ochronie danych osobowych mówi art 51. W myśl tego zapisu Konstytucja RP daje nam prawo do nieujawniani informacji na swój temat. Tylko przepis ustawy, może to prawo ograniczyć. Konstytucja ogranicza prawo instytucji państwowych do zbierania, gromadzenia i udostępniania informacji a ich zasady zostaną określone w ustawie. Na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych zbieranie, gromadzenie i udostępnianie informacji są składowymi pojęcia – przetwarzanie danych osobowych sformułowanego w art 7 ustawy. Jednocześnie w art 51 .3 daje nam prawo do wglądu do tych informacji. Żądanie sprostowania, usunięcia informacji nie prawdziwych, niepełnych lub zebranych sprzecznych z ustawą. Tym samym Konstytucja formułuje w sposób pośredni prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych.

Konstytucja a ochrona danych osobowych

     W Konstytucji RP nie zostało bezpośrednio sformułowane pojęcie ochrony danych osobowych. Jednak jasno określone prawo do prywatności pozwala na stwierdzenie, że ochrona danych osobowych wynika wprost z zapisów Konstytucji. A prawo do kontroli przetwarzania danych oraz sama definicja przetwarzania danych zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych są rozwinięciem ustawowym art 51 Konstytucji.

Program dla ABI

Tagi:

Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved