DZIENNIKI LEKCYJNE A OCHRONA DANYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

SZKOŁY

19 marca 2016

0

1435

Dzienniki lekcyjne

Przechowywanie dzienników lekcyjnych

      Bez dzienników lekcyjnych nie ma szkoły. Dziennik lekcyjny to taki sam atrybut placówki oświatowej jak biały kitel u lekarza, laptop u managera czy toga w sądzie. Dzienniki lekcyjne były, są i zapewne będą. Aczkolwiek obok tradycyjnych dzienników papierowych funkcjonują już z powodzeniem tzw. e-dzienniki, czyli dzienniki elektroniczne. I jedne i drugie zawierają dane osobowe: imiona, nazwiska uczniów, numer porządkowy, klasę, do której dany uczeń uczęszcza, oceny, uwagi o uczniu, informacje ze spotkań z rodzicami, zajęcia dodatkowe, szczególne osiągnięcia wychowanka. Jak wygląda przechowywanie dzienników klasowych i e-dzienników?

      O ile te pierwsze bywają już odpowiednio zabezpieczone, o tyle w przypadku dzienników elektronicznych szkoły dopiero uczą się właściwego ich prowadzenia. Na co szczególnie powinni zwrócić uwagę dyrektorzy, jeśli decydują się na e-dzienniki?

     Dyrektor szkoły jako administrator danych osobowych ma obowiązek należycie zabezpieczyć dane, które gromadzi, przechowuje, czyli – w rozumieniu ustawy – przetwarza. Forma, w jakiej zbierane są dane osobowe, dla samej idei ich ochrony jest mniej istotna. Jeżeli jednak chodzi o przetwarzanie danych w systemach elektronicznych, to bardziej szczegółowe wytyczne zawiera rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z jego uregulowaniami dyrektor powinien zadbać o stworzenie odpowiedniej dokumentacji opisującej zasady przetwarzania danych osobowych, w szczególności opracowanie polityki bezpieczeństwa. Ważne jest bowiem to, by właściwie zidentyfikować i eliminować ewentualne zagrożenia. W przypadku systemów, które mają połączenie z Internetem, jak np. e-dzienniki, należy zastosować zabezpieczenia na poziomie wysokim tak, by udaremnić włamanie z zewnątrz. W odniesieniu do dzienników elektronicznych należy bezwzględnie zadbać o indywidualne hasła dostępu dla rodziców tak, by tylko oni mogli przeglądać dane swojego dziecka.

     Do właściwego zabezpieczenia danych zobowiązują także przepisy, na mocy których dopuszczono prowadzenie dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej, czyli znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Nakazują one m.in.: zachowanie selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny, zabezpieczenie tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, a także rejestrowanie historii zmian i ich autorów. Jeśli szkoła czy placówka oświatowa przy prowadzeniu e-dziennika korzystają z usług firmy zewnętrznej, to zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych powinny powierzyć temu podmiotowi przetwarzanie danych w drodze umowy zawartej na piśmie. Za bezpieczeństwo zawartych tam danych solidarnie odpowiadać bowiem będą szkoła oraz firma świadcząca taką usługę.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved