DANE OSOBOWE – ELEMENT NASZEJ TOŻSAMOŚCI

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

16 marca 2016

0

1399

dane osobowe

Dane osobowe w codziennym życiu

     Każdy z nas pragnie chronić swoją prywatność, swoje dane osobowe. Niestety postęp technologiczny a zwłaszcza rozwój mediów sprawia, że przestajemy być anonimowi. Częściowo sami jesteśmy za to odpowiedzialni. Zakładając profile na portalach społecznościowych sami udostępniamy nasze dane osobowe – imię, nazwisko, miejsce pracy. Dzieląc się naszymi wydarzeniami z życia prywatnego i zawodowego rysujemy szerszy obraz naszej osoby.

Czym tak naprawdę są dane osobowe?

  Odpowiedzi na to pytanie możemy znaleźć w ustawie o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r ( Dz. U. 2014 poz. 1182) Na podstawie jej zapisów za dane osobowe uważane są te informacje które bezpośrednio identyfikują osobę fizyczną. Jednak prawo chroni naszą prywatność w znacznie szerszym ujęciu. W myśl art. 6 danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które pozwalają lub umożliwiają jej identyfikację. Mowa tu o identyfikacji bezpośredniej jak również pośredniej. Dane osobowe to numery identyfikacyjne, ale również zbiór cech fizycznych, fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych.

    Ustawowa definicja jednoznacznie wskazuje, że dane osobowe to nie tylko pojedyncze informacje ale także zbiór cech, które tworzą jeden większy obraz. Ochronie podlegają informacje, które umożliwiają określenie tożsamości bez nadmiernych nakładów kosztów, czasu i działań.

     To czy dana informacja jest daną osobową zależy od jej unikalności, wyjątkowości a także od miejsca występowania. Taki unikalny charakter ma np. Numer  Pesel, który jest od momentu nadania przywiązany do konkretnej osoby. Miejsce występowania związane jest z przedstawionym w par 3 ust 6 ustawy określeniem nadmiernych kosztów. Aby to lepiej zrozumieć posłużę się przykładem. Leworęczność jako sama cecha określająca sama w sobie nie będzie daną osobową. Zwykle jest tylko jedną ze składowych określających naszą tożsamość. Jednak jeśli w firmie X pracuje tylko jedna osoba leworęczna przychodząc i prosząc o rozmowę z nią powołując się tylko na tą cechę zostaniemy do niej skierowani. Tym samym posłużyliśmy się cechą ogólną mającą w tym konkretnym przykładzie charakter danych osobowych. Mając tylko tak ogólną informacje, mogliśmy w krótkim czasie, bez nadmiernych działań określić tożsamość osoby.

     Ustawa chroni także wszelkie informacje – cechy fizyczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe, społeczne. Dlatego prawnej ochronie podlega informacje np o zarobkach, poglądach, stanie zdrowia jeśli na ich podstawie możemy bez większego problemu ustalić tożsamość osoby.

  Dane osobowe to nasze imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, ale także  nr konta bankowego, nr telefonu, nick ( jeśli zawsze używamy takiego samego), informacja o przebytych chorobach, zażywanych lekarstwach, kredytach, poglądach politycznych a także religijnych.

     Dane osobowe to pojedyncze  jak również szereg informacji tworzących zbiór – obraz osoby określający jej tożsamość.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved