DANE Z KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ A TELEMARKETING

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

13 lipca 2016

1

3109

telemarketing

Czy firma prowadząca telemarketing może do tego celu wykonywać dane umieszczone w książce telefonicznej?

     Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy administrator tych danych spełni jeden z warunków określonych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, (co do danych tzw. „zwykłych” – jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz w art. 27 ust. 2 ustawy (w odniesieniu do danych szczególnie chronionych – ich katalog został określony w art. 27 ust. 1 ustawy).

     Ustawa nie zakazuje wykorzystywania danych osobowych ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak np. książka telefoniczna. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa powyżej, na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy, uważa się natomiast marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.

     Istotne jest jednak, by administrator danych poinformował osobę, której dane będą przetwarzane w określony sposób, o źródle ich pozyskania oraz o innych informacjach dotyczących tych danych, stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy.

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Jedno przemyślenie nt. „DANE Z KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ A TELEMARKETING”

  1. operatywny napisał(a):

    Oczywiste, skąd braliby dane wszystkich potencjalnych klientów. Na blog Programu dla ABI trafiłem, dzięki znajomemu. Ciekawe informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved