DANE INFORMATORA W PROTOKOLE LUSTRACJI

CIEKAWOSTKI

GIODO-HOME

KONTROLA GIODO

WYMAGANA DOKUMENTACJA

24 maja 2016

0

1943

dane informatora w protokole

Czy wolno podawać dane informatora w protokole lustracyjnym?

      Z życia wzięte. Informator a protokół lustracyjny. Czy wolno podawać dane informatora w protokole lustracyjnym?

     Grupa członków spółdzielni mieszkaniowej zgłasza prawdziwe lub wymyślone zarzuty pod adresem zarządu. Zarzuty trafiają do właściwej Komisji Rewizyjnej. Lustrator lub grupa lustratorów przyjeżdża do spółdzielni i bada sprawę (sprawy) na miejscu. Następnie sporządza się protokół lustracyjny. I rodzi się pytanie. Czy dozwolone jest zamieszczanie w protokole lustracyjnym spółdzielni mieszkaniowych danych osobowych osób, które informują o okolicznościach podlegających badaniu w trakcie lustracji?

         Odpowiedź brzmi: Nie

      Nie, gdyż takie działanie nie ma podstawy prawnej. Ujawnienie danych osobowych, w tym konkretnym przypadku, narusza zasady celowości i adekwatności przetwarzania danych osobowych. Zasady te wynikają z art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, który stanowi, że administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby te dane były: zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami (z zastrzeżeniem ust. 2), adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Zasada adekwatności przetwarzania (a więc także udostępnienia) danych osobowych – o której stanowi art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy – oznacza, że, dane które są przetwarzane nie powinny swym rodzajem i treścią wykraczać poza potrzeby wynikające z celu ich przetwarzania.

     Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że działanie polegające na zamieszczaniu w protokole z lustracji spółdzielni danych osobowych osób, które sygnalizują nieprawidłowości podlegające badaniu przez lustratora, nie znajduje uzasadnienia ww. przepisach prawa. Ponadto, zrealizowanie celu – jakim jest zbadanie w trakcie lustracji zasygnalizowanych nieprawidłowości – nie wymaga zamieszczenia w protokole lustracji zasygnalizowanych nieprawidłowości. Tego rodzaju działanie jest niecelowe i nieuzasadnione. Takie osoby nie są stroną lustracji i nie biorą udziału w czynnościach przeprowadzanych w jej trakcie. Zagrożenie dla osób, których dane są w ten sposób przetwarzane, jest szczególnie widoczne, jeżeli weźmie się pod uwagę duże grono osób mogących mieć dostęp do protokołu lustracji. Bowiem, członkowie spółdzielni mieszkaniowych mają prawo otrzymania kopii protokołu lustracyjnego – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, który przyznaje członkom spółdzielni mieszkaniowych m.in. prawo otrzymania kopii protokołu lustracji. Zgodnie zaś z ust. 3 powyższego artykułu protokoły lustracji są również (powinny być) udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved