CERTYFIKAT OD GIODO?

GIODO-HOME

POD PARAGRAFEM

WYMAGANA DOKUMENTACJA

9 czerwca 2016

0

1968

CERTYFIKAT

Czy podmiot, który zarejestrował swój zbiór danych osobowych w GIODO, może uzyskać od Generalnego Inspektora Danych Osobowych specjalny certyfikat, iż przestrzega zasady ochrony danych osobowych?

Nie, gdyż GIODO nie wydaje żadnych certyfikatów, których posiadanie świadczyłoby o legalności przetwarzania danych osobowych.

Uzasadnienie:

     Ustawa o ochronie danych osobowych nie dopuszcza możliwości wydawania przez GIODO żadnych certyfikatów. Zgodnie z jej przepisami podmiot (tzw. administrator danych), którego zbiór danych osobowych został zarejestrowany przez GIODO, może uzyskać zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych. Jednocześnie ustawa o ochronie danych osobowych przyznaje każdemu administratorowi danych prawo wystąpienia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o wydanie zaświadczenia (art. 42 ust. 3). GIODO wydaje takie zaświadczenie, ale tylko na wniosek administratora danych. Wyjątkiem jest jedynie obligatoryjne (z urzędu) wydawanie przez GIODO zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru, w którym przetwarzane są dane szczególnie chronione (wymienione w art. 27 ust. 1 ustawy, np. dane o stanie zdrowia).

     Za wydanie zaświadczenia, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt Ib ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, pobierana jest opłata skarbowa według stawek określonych w załączniku do tej ustawy, tj. od zaświadczenia o zarejestrowaniu zgłoszonego zbioru danych – w wysokości siedemnastu złotych. Umieszczenie opłaty skarbowej gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek organu, należy udokumentować poprzez przesłanie dowodu wpłaty.

     W związku z powyższym nie należy mylić zaświadczenia o zarejestrowaniu zgłoszonego zbioru z certyfikatem, gdyż o tym ostatnim ustawa o ochronie danych osobowych nie wspomina.

Tagi:

Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved