BIURO SIRENE

CIEKAWOSTKI

GIODO-HOME

PODSTAWY

3 czerwca 2016

0

2032

biuro SIRENE

Co to jest biuro SIRENE?

     Biuro SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) jest organem powoływanym na podstawie art. 108 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen przez każde państwo będące stroną tej Konwencji jako organ odpowiedzialny za moduł krajowy Systemu Informacyjnego Schengen. Zgodnie z treścią art. 108 ust. 2 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen Biuro SIRENE jest jedynym organem uprawnionym do wprowadzania danych do Systemu Informacyjnego Schengen. Ponadto w myśl art. 92 ust. 4 Konwencji Wykonawczej podstawową funkcją Biura SIRENE jest wymiana dodatkowych informacji niezbędnych ze względu na dotyczące osób i przedmiotów wpisy przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schenegen.

      Zadania Biur SIRENE obejmujątrzy obszary: przekazywanie informacji o wpisach wprowadzonych do Systemu Informacyjnego Schengen, przestrzeganie określonych przepisów Konwencji Wykonawczej oraz służenie jako punkt łącznikowy pomiędzy służbami krajowymi oraz organami międzynarodowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne (np. Interpolem). O ile zadania zakwalifikowane do drugiego i trzeciego obszaru (w tym wymiana danych osobowych na podstawie art. 39 oraz 46 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen) zaliczyć można do działań dodatkowych wykonywanych przez Biura SIRENE, to działania podejmowane w odniesieniu do wpisów wprowadzonych do Systemu Informacyjnego Schengen należy uznać za zadania podstawowe.

Obszar ten obejmuje:

  1. wymianę informacji przed wprowadzeniem wpisów określonych w art. 95 oraz 99 Konwencji,
  2. wymianę informacji w trakcie wprowadzania wpisu określonego w art. 95 Konwencji,
  3. wymianę informacji w przypadku wpisów wielokrotnych (art. 107 Konwencji),
  4. wymianę informacji przy wprowadzaniu zastrzeżeń do wpisów (art. 94, 95 oraz 99 Konwencji),
  5. wymianę informacji po wyszukaniu trafienia (art. 95, 96, 97, 98, 99 oraz 100 Konwencji),
  6. wymianę informacji dotyczącej cudzoziemców, którym odmawia się prawa wjazdu (art. 5, 25 oraz 96 Konwencji),
  7. wymianę informacji w przypadku niemożliwości przestrzegania procedur ustanowionych na wypadek wyszukania trafienia (art. 104 ust. 3 Konwencji),
  8. wymianę informacji w przypadku zmiany pierwotnego celu przetwarzania danych (art. 102 ust. 3 Konwencji),
  9. wymianę informacji w przypadku merytorycznej niepoprawności danych bądź niedopuszczalności ich przetwarzania (art. 106 Konwencji) oraz
  10. wymianę informacji dotyczącej prawa dostępu i rektyfikacji danych (art. 109 i 110 Konwencji).

Pisma do Biura SIRENE należy kierować na adres:

Biuro Współpracy Międzynarodowej Policji
Biuro SIRENE
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved