BANK A NIERZETELNY DŁUŻNIK

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

23 sierpnia 2016

0

1359

Bank

Czy bank może przekazać swoje dane osobowe, jako nierzetelnego dłużnika, do biura Informacji kredytowej?

Tak, gdyż uprawniają go do tego przepisy prawa bankowego.

Uzasadnienie:

      Na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  banki zostały upoważnione do tworzenia instytucji do zbierania i udostępniania informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach na rachunkach bankowych – tzw. biur informacji kredytowej.

     „Podstawowymi celami tychże biur jest opracowywanie informacji kredytowych dla potrzeb banków, zmniejszanie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu, uproszczenie i przyspieszenie procedur udzielania kredytu, zmniejszenie kosztów obsługi kontrahenta bankowego, poprawa konkurencyjności banków polskich, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu kredytowego” (Mirosław Bączek, Prawo bankowe, Warszawa 1997-2004, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). Zgodnie z powołanym przepisem, banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

  1. bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych (art. 105 ust. 4 pkt 1),
  2. innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń (art. 105 ust. 4 pkt 2).

      Z uwagi zatem na powyższe oraz ze względu na przepis art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, nie można uznać, iż przekazanie informacji o kliencie banku do Biura Informacji Kredytowej pozbawione jest podstaw prawnych. Stosownie bowiem do brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy, przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W omawianym przypadku takim przepisem jest art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.

Więcej informacji na: Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved