ANKIETY A DANE OSOBOWE

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

15 lipca 2016

0

1781

Ankiety

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia może za pomocą rozsyłanej do pacjentów ankiety, pozyskać ich dane osobowe?

Tak, ponieważ zezwalają na to przepisy prawa.

Uzasadnienie:

      Ustawa o ochronie danych osobowych – w sytuacji, gdy istnieją inne branżowe przepisy prawa – odsyła do ich stosowania. W tym przypadku są to przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
na podstawie których działa NFZ.

     I tak, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy . o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych NFZ uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych m.in. w celu kontroli rodzaju, zakresu, i przyczyny udzielonych świadczeń oraz
w celu kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych.

      Ponadto zgodnie z art. 192 a ww. ustawy w celu potwierdzenia udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej NFZ może zwrócić się do świadczeniobiorcy (pacjenta) o podanie zakresu informacji o udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej. Co prawda ustawa nie określa, sposobu w jaki powinny być pozyskiwane dane osobowe pacjenta, jednak forma pisemna np. ankieta stanowi jedyną możliwość uzyskania od pacjenta (świadczeniobiorcy) potwierdzenia, że otrzymał świadczenia. Ważne jest w tym by pozyskanie danych odbywało się w sposób uniemożliwiający dostęp do tych informacji osobom trzecim.

      Dodatkowo, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o ochronie danych osobowych osoba, która przekazuje dane wypełniając np. ankietę powinna zostać poinformowana przez administratora danych o tym, na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu dane te będą zbierane oraz czy będą one udostępniane innym podmiotom (art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

      Dlatego biorąc powyższe pod uwagę, NFZ może pozyskiwać za pomocą ankiet dane osobowe pacjentów, przy czym musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved