ADMINISTRATOR DANYCH A OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

PODSTAWY

20 marca 2016

0

1170

obowiązek informacyjny

Kto? Dotychczasowy czy nowy Administrator Danych powinien spełnić obowiązek informacyjny wobec osób, których dane przetwarza w zbiorze, jeśli zbiór został przyjęty przez nowego Administratora Danych?

     Obowiązek ciąży na nowym administratorze danych, który od momentu rozpoczęcia przetwarzania przejętych danych powinien spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie:

     Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych, o:  adresie swojej siedziby i pełnej nazwie (imieniu nazwisku, miejscu zamieszkania – w przypadku gdy administratorem jest osoba fizyczna); celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o tym komu zostały one przekazane; źródle danych; prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także o uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8.  Do uprawnień zalicza się prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację (pkt 7) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (pkt 8). Spełnienie obowiązku informacyjnego wiąże się z przekazaniem osobie, której dane dotyczą, takich informacji, które umożliwią jej skorzystanie z przysługujących uprawnień, np. wspomnianego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, czy ewentualnej skargi na administratora danych.

     Przejęcie zbioru przez nowego administratora danych powoduje zaprzestanie przetwarzania danych w dotychczasowym zbiorze. W takiej sytuacji dotychczasowy administrator kończy prowadzenie zbioru i przestaje być administratorem danych przetwarzanych w zbiorze. Ma on w związku z tym obowiązek poinformowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który – na podstawie art. 44a pkt 1 ustawy – (po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w tej sprawie), wydaje decyzję o wykreśleniu zbioru z rejestru zbiorów danych osobowych. Natomiast nowy administrator po przejęciu danych osobowych może utworzyć nowy zbiór, albo włączyć przejęte dane do innego prowadzonego przez siebie zbioru. Przykładowo, dane osobowe klientów ośrodka szkolno-wypoczynkowego, w związki z jego sprzedażą, zostały przekazane nowemu właścicielowi. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania przejętych danych przez nowego administratora powinien on zrealizować wszystkie obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,  m.in. obowiązek informacyjny określony w art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych, obowiązek prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych (art. 36-39a), czy obowiązek zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved